Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Het auteursrecht op deze website en webshop berust bij Designed for cats en bij derde personen en bedrijven (oa. SEOshop Group BV).

Designed for cats heeft van verschillende leveranciers de toestemming gekregen om tekst en beeldmateriaal te gebruiken.

Vermenigvuldiging van teksten of afbeeldingen voor commerciële doeleinden in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. Neem hiervoor contact op met info@designedforcats.be


Privacy Policy

Designed for cats is commercieel actief op www.designedforcats.be.

Designed for cats hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker van zijn website en respecteert daarom de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Door de website van Designed for cats te gebruiken, aanvaardt u de op dat ogenblik geldige privacybeleid en gebruikersvoorwaarden. Designed for cats behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen of te vervangen zonder voorafgaande kennisgeving. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor voldoende. Het is aldus raadzaam deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Privacy gegevens
Designed for cats verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens en behandelt ze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Hierin wordt rekening gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

De gegevens worden behandeld als vertrouwelijke informatie en worden noch uitgewisseld, noch verhuurd, noch verkocht aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Over welke gegevens gaat het?
Designed for cats verzameld enkel die informatie nodig met het oog op het correct afhandelen van uw aankopen of bestellingen en communicatie met haar klanten.

De informatie wordt verzameld in functie van:

  • het identificeren van bezoekers op onze website,
  • het verwerken van uw online aankopen in het computersysteem,
  • het voeren van de financiële administratie door Designed for cats (financiële transacties met betrekking tot online aankopen),
  • het verstrekken van de door uw gevraagde informatie,
  • directe communicatie met haar klanten,
  • marketingdoeleinden (klantenvoordelen, direct mail, opiniepeilingen...).

U kan uzelf, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich schriftelijk richten tot Designed for cats, per brief (Designed for cats, Felix Timmermansstraat 21, 3191 Hever, België) of via e-mail info@designedforcats.be.

Cookies
www.designedforcats.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kunnen we de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan echter zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Hou er wel rekening mee dat door het uitschakelen van cookies het bezoek aan deze website minder vlot kan verlopen.

Beveiliging
De gegevens die de klant aan www.designedforcats.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. U kan zich hiervoor wenden tot info@designedforcats.be.

Vragen
Indien u over deze Privacy Policy vragen heeft, kan u contact opnemen met Designed for cats via info@designedforcats.be.
 

Deze privacyverklaring valt onder de Belgische wetgeving.
Meer informatie over de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995, vindt u terug op http://www.privacy.fgov.be.

Cookies!!!!! Onze katten zijn er dol op! Maar ze zijn ook nodig voor uw optimale surfervaring. Manage cookies